Béc BS4000 90 lít

10.400

Béc BS4000 sử dụng để tưới vườn ươm, tưới trại nấm, tưới giàn lan và tưới một số loại cây trồng lâu năm khác

Danh mục:
Call Now Button