Phụ Kiện Ống 16mm

Khởi Thuỷ 16mm

4.300

Phụ Kiện Ống 20mm

Khởi Thuỷ 20mm

4.500

Phụ Kiện Ống 16mm

Nối Ống LDPE 16mm

1.700

Phụ Kiện Ống 20mm

Nối Ống LDPE 20mm

2.500

Phụ Kiện Ống 25mm

Nối Ống LDPE 25mm

3.500

Phụ Kiện Ống 20mm

Nút Bịt Ống 20mm

3.000

Phụ Kiện Ống 25mm

Nối 25 Ren Ngoài 27

5.000

Phụ Kiện Ống 6mm

Nối Ống LDPE 6mm

1.000

Phụ Kiện Ống 6mm

Van 6mm 1 đầu gài

4.000

Dụng Cụ Lắp Đặt

Dụng Cụ Đục Lỗ

50.000