Category Archives: Dự Án Thực Hiện

Lắp đặt 20ha hệ thống tưới cây dừa tại Gia lai

“Hệ Thống Tưới cây dừa lắp đặt rất dễ dàng, tiết kiệm chi phí đầu [...]

8ha Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cà phê tại Gia lai

“Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cho Cà Phê lắp đặt rất dễ dàng, tiết kiệm [...]

Hệ thống tưới phun mưa cho cây me thái tại Gia lai

Hệ Thống Tưới Phun Mưa Cho Cây Me Thái Tại Gia Lai do đội ngũ [...]

Hệ thống tưới cây sầu riêng Gia lai, Tự chảy, diện tích 16ha

Hệ Thống Tưới Cây Sầu Riêng Gia Lai, Tự Chảy, Diện tích 16ha – được [...]

Call Now Button