Béc BS4000 30 lít

10.400

Béc BS4000 sử dụng để tưới vườn ươm, tưới trại nấm, tưới giàn lan và tưới một số loại cây trồng lâu năm khác.

Danh mục:
Call Now Button