Bộ Lọc Tách Cát 114mm

9.350.000

Sử dụng để tách cát từ giếng khoan hoặc hồ tránh làm quá tải bộ lọc đĩa làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống tưới

Call Now Button