Hệ thống tưới sầu riêng chú hoàng đăk mil

20ha Sầu Riêng Chú Hoàng Đăk Mil

 • Diện tích: 20ha
 • Loại Cây: Sầu Riêng
 • Chủ đầu tư: Chú Hoàng
 • Địa điểm: Đăk Mil, Đăk Nông
 • Phương án: Tưới phun mưa cục bộ
 • Hoạt động từ: 7/2018
Xem Chi Tiết
hệ thống tưới vườn anh hiền 208

1200 Béc Tưới Sầu Riêng Anh Hiền

 • Diện tích: 5ha
 • Loại Cây: Sầu Riêng
 • Chủ đầu tư: Anh Hiền
 • Địa điểm: KM208, Đăk Rlap, Đăk Nông
 • Phương án: Tưới phun mưa cục bộ
 • Hoạt động từ: 10/2018
Xem Chi Tiết
hệ thống tưới vườn anh quang đăk nông

Hệ Thống Tưới Bưởi Anh Quang

 • Diện tích: 2ha
 • Loại Cây: Cây Bưởi
 • Chủ đầu tư: Anh Quang
 • Địa điểm: Đăk Rlap, Đăk Nông
 • Phương án: Tưới phun mưa cục bộ
 • Hoạt động từ: 1/2019
Xem Chi Tiết