Dự Án Gia Lai

Tưới Nhỏ Giọt 20.000 Cây Cà Phê Đa Thân

 • Diện tích: 8ha
 • Chủ đầu tư: Anh Long
 • Địa điểm: Xã Trang, Gia Lai
 • Phương án: Tưới nhỏ giọt theo luống
 • Hoạt động từ: 5/2023
Xem Chi Tiết
BÉC BS5000 MINI PLUS

Hệ Thống Tưới 2.000 Cây Ăn Trái – Chư Pưh

 • Diện Tích: 2.000 Cây
 • Chủ đầu tư: Bác 2
 • Địa điểm: Chư Pưh, Gia Lai
 • Phương án: Béc Tưới Gốc
 • Hoạt động từ: 2/2018
Xem Chi Tiết
Hệ thống tưới 6ha Sầu riêng Gia Lai-min

Hệ Thống Tưới 6ha Sầu Riêng Ia Pếch

 • Diện Tích: 6ha
 • Chủ đầu tư: Anh An
 • Địa điểm: Ia Pếch, Gia Lai
 • Phương án: Béc Tưới Gốc BS Super
 • Hoạt động từ: 12/2022
Xem Chi Tiết
Hệ thống tưới 20ha cây ăn trái iapa

Hệ Thống Tưới 2.500 Béc Tưới Cây Ăn Trái

 • Diện Tích: 10ha
 • Chủ đầu tư: Cô Vân
 • Địa điểm: IaPa, Gia Lai
 • Phương án: Mỗi cây 1 béc tưới gốc
 • Hoạt động từ: 12/2017
Xem Chi Tiết
hqdefault

Tưới Phun Mưa 2ha Sầu Riêng Kinh Doanh

 • Diện Tích: 2ha
 • Chủ đầu tư: Bác Chủy
 • Địa điểm: Chư Pưh, Gia Lai
 • Phương án: Tưới phun mưa dưới tán
 • Hoạt động từ: 11/2017
Xem Chi Tiết

Hệ Thống Tưới 16ha Sầu Riêng Chư Prong

 • Diện Tích: 16ha
 • Chủ đầu tư: Anh Xuân
 • Địa điểm: Chư Prông, Gia Lai
 • Phương án: Béc tưới bù áp
 • Hoạt động từ: 12/2022
Xem Chi Tiết

Hệ Thống Tưới 20ha Dừa Mia Mino Farm

 • Diện Tích: 20ha
 • Chủ đầu tư: Anh Thìn
 • Địa điểm: Chư Sê, Gia Lai
 • Phương án: Béc Tưới Gốc
 • Hoạt động từ:11/2021
Xem Chi Tiết

Hệ Thống Tưới 4ha Green Beli Farm 

 • Diện Tích: 4ha
 • Chủ đầu tư: Green Beli Farm
 • Địa điểm: Đăk Đoa, Gia Lai
 • Phương án: Béc tưới bù áp VD8
 • Hoạt động từ: 7/2023
Xem Chi Tiết
Xem Thêm