Ống Xẹp Bạc 2 lớp

384.000896.000

Ưu điểm: giá rẻ, thi công dễ dàng, thích hợp sửng dụng tưới cho cây ngắn ngày.

Call Now Button