Ống Xẹp Bạc 2 lớp

64.000

Ưu điểm: giá rẻ, thi công dễ dàng, thích hợp sửng dụng tưới cho cây ngắn ngày.