Van Điện 49 (1-1/2 Inch) 24V AC – DIG

2.860.000

Van Điện 49 (1-1/2 Inch) 24V AC – DIG (khớp nối ren trong 49mm). Sử dụng với mọi thiết bị điều khiển.

Lưu lượng lớn – Tổn hao áp thấp – Thích hợp cho mọi thiết bị điều khiển.

Call Now Button