Béc Tưới VINDRIP An Thạnh

9.400

Thông tin sản phẩm Béc Tưới VINDRIP An Thạnh

  • Tên sản phẩm: Béc Tưới VINDRIP An Thạnh
  • Lưu lượng tưới: 100 lít/h – 150 lít/h – 200 lít/h – 260 lít/h – tại áp 1.5-3 bar.
  • Bán kính tưới 3-4m.
  • Kết nối ống 5 x7 và Upvc 21 bằng nối ren trong Upvc 17-21.
  • Giá béc chưa bao gồm chui chuyển.
  • Bảo hành 5 năm.
Call Now Button