Khởi Thuỷ 16mm

Khởi thuỷ dùng để đấu nối ống nhánh vào đường ống Chính

Danh mục: Từ khóa: