Khởi Thuỷ Ống LDPE 25mm – Ron Chữ H

KHỞI THUỶ ỐNG LDPE 25MM
Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống LDPE 25mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC)

Call Now Button