Khởi Thuỷ Ống LDPE 25mm (Mẫu cũ)

KHỞI THUỶ ỐNG LDPE 25MM
Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống LDPE 25mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC)