Nối 25 Ren Ngoài 27

5.000

Nối 25mm ren ngoài 25mm dùng để nối từ ống ldpe 25mm vào ống pvc 27mm