Nối Ống LDPE Ra Ống PVC

CÔNG DỤNG : Dùng để liên kết ống nhánh LDPE  với vị trí đấu nối bằng đầu nối răng trong PVC.

QUY CÁCH SẢN PHẨM

  1. Nối ống LDPE 16mm ra đầu răng ngoài 21
  2. Nối ống LDPE 20mm ra đầu răng ngoài 21
  3. Nối ống LDPE 25mm ra đầu răng ngoài 27

 

Call Now Button