Béc tưới bù áp Supernet – Netafim

  • Lưu lượng: 20l/h, 30l/h, 35l/h, 40l/h, 50l/h, 58l/h 70l/h, 90l/h, 110l/h
  • Bán kính Béc tưới SuperNet LR: 2 – 4 mét
  • Bán kính phun của Béc tưới SuperNet SR: 0.75 – 3.25 mét
  • Áp lực hoạt động: 1.5 – 4.0 bar.
  • Bao gồm: Đầu vòi phun, cây cắm, dây và đầu nối.
Danh mục:
Call Now Button