Béc Tưới VD8 Plus 90 Lít – Roto Inox

13.400

Thông Số Béc Tưới VD8 Plus 90 Lít – Roto Inox

  • Áp lực hoạt động: Từ 1 bar-3,5 bar.
  • Lưu lượng: 30l/h – 60l/h – 90l/h – 120l/h
  • Đường kính tưới ban đầu: Từ 1,2 mét – 1,5 mét
  • Đường kính điều chỉnh lần thứ 1:  Từ 3 mét – 3,5 mét
  • Đường kính điều chỉnh lần thứ 2: Từ 6 mét – 6,5 mét
Call Now Button