Nối Ống LDPE 6mm Một Đầu Ren

1.200

Dùng để nối ống PE 6mm với ống uPVC và HDPE dạng cứng