Van Ren Khởi Thủy LDPE 32 Ren Ngoài 34mm

19.000

  • Sử dụng tại đầu mỗi hàng ống LDPE 32mm
  • Gắn hai đầu ống vào hai đầu van không sử dụng keo dán
  • Kết nối với Ống PVC, HDPE thông qua Tê giảm + Nối ren trong 34mm
  • Van Ren Khởi Thủy LDPE 32 Ren Ngoài 34mm thường được sử dụng với các loại ống LDPE 32mm, hoặc Ống Xẹp Bạc 2 Lớp
Call Now Button